Peder Olsøn ( - )

Bruker av Skjærholmen

Biografi

Peder er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1610 til 1620.

Se også Skjærholmen.

Referanser

Hendelser

16/5 1614 Lensregnskap Verne kloster 1613-14 Annammid 1 ½ dr 1 Ortt aff Peder Oelßßenn i Skierdholmb i Bottnne Sogenn i Haaldinnge aff forne Skierholmb aff 2 ½ tr Korn Cronnegotts. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 16. mai 1614.
11/5 1620 Lensregnskap Verne kloster 1619-20 Annammid 1 ½ daller 1 Ortt aff Peder Oelßenn Schierholmb Vdj Bottnne sogenn Vdj holdinngen aff 3 ½ tønner Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 11. mai 1620.