Reier [på] Heer ( - ca 1636)

Bruker av Heer

Død omkring 1636.

Biografi

Reier er nevnt som bruker av Heer i Frogn fra 1608 til 1636.

Se også Heer.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Reier overtok bruken før 1608. Sammen med noen andre bønder måtte han i 1612 bøte for å ha nektet skyss til stattholderen Enevold Kruse, som vel har vært på reise til grensetraktene; det var jo krig med Sverige. Reier døde 1636, men hans enke Sissel fortsatte å bruke gården helt til 1649.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Heer Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 614
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 1 dr aff Reir Hæder for Skiudtzferdt dj ickj giorde Endwold Krußße. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.