Tore [på] Gislerud ( - )

Bruker av Gislerud

Biografi

Tore er nevnt som bruker av Gislerud i Frogn fra 1608 til 1617.

Se også Gislerud.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Thorer tok gården i bygsel 1608. Skylda var da 2 ½ lispund salt. Han ble avløst 1617 av Oluf.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Gislerud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 157
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid 1 dr aff Thore Gislerud i Fronne Sogenn aff 2 ½ lispund J første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.