Tore [på] Vassum ( - )

Bruker av Vassum

Biografi

Tore er nevnt som bruker av Vassum i Frogn fra 1601 til 1620.

Se også Vassum.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Han ble fulgt av Thorer en gang før 1601. Ved århundreskiftet hadde Thorer det uhell at gården brant ned, og han ba derfor om reduksjon i skatten.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Vassum Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 352
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 dr aff Thore Wadzenn i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 1 dr aff Thorer Wadtzenn i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr aff Thorer Wadzenn i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pd Malt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid ½ dr aff forne Thorer Wadzenn Ødegaard i Fronne Sogenn i Holldinngh aff ½ pund Miell. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 dr aff Thorer Wedzenn i Fronne Sogenn i Holding aff 1 pund Mallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1/2 dr aff forne Thorer aff Wedzenn Ødegaard i Fronne Sogenn i Holding aff 1/2 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid 1 Rix daller aff Thoere Wadtzen i Froen Annex i Hollding aff 1 schippd mallt cronegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.