Vassum

Navnet

Vassum. Udt. va`ssømm. ― af Wazsei[m]e DN. X 186 c. 1470. Vadsenne Reg. 121, 1444. Wadsenndt 1557. Wodszim St. 6. Wadtzende 1578. Wadtzen 1593. Vassen JN. 267. Wadsenn 1600.1/1. Vadtzenn 1616. Wassim 1723.

*Vatzendi, af vatn i Betydning af Indsø, Søenden; har sit Navn af Beliggenheden ved nordre Ende af Søen Aarungen. Med Hensyn til Udtaleforandringen i 2det Led kan henvises til Bovum for Bugeng, GN. 110 i Spydeberg (Bd. I S. 68). I DN. X 186er Navnet, som det kan sees af Aftrykket, delvis vanskeligt at læse; der har neppe været skrevet saaledes, som trykt.

Brukere

Tore [på] Vassum ( - 1601 - 1620 - )

Tore er nevnt som bruker av Vassum i Frogn fra 1601 til 1620.

Svend Toresøn ( - 1625 - 1638 - )

Svend er nevnt som bruker av Vassum i Frogn fra 1625 til 1638.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Vassum Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 348
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Vassum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 78
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 dr aff Thore Wadzenn i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 1 dr aff Thorer Wadtzenn i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr aff Thorer Wadzenn i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 pd Malt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid ½ dr aff forne Thorer Wadzenn Ødegaard i Fronne Sogenn i Holldinngh aff ½ pund Miell. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Anamit 6 1/2 dr 1 & aff Suennd Wadzenn for hannd stack Jacup Kaxrudt i hanns arm med en Kniff. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 dr aff Thorer Wedzenn i Fronne Sogenn i Holding aff 1 pund Mallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1/2 dr aff forne Thorer aff Wedzenn Ødegaard i Fronne Sogenn i Holding aff 1/2 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid 1 Rix daller aff Thoere Wadtzen i Froen Annex i Hollding aff 1 schippd mallt cronegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 ½ dr aff Suennd Wadsemb i Aaß Sougenn i Holding aff 1 pund malt, till Cronen, Noch aff en ødegrd der Vnnderliggende som schylder Aarlign till Froenn Kierche 1 fiering salt och till Lesemesteren i Christiania 1 fiering. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.