nn [på} Skjærholmen ( - 1643 - )

Beuker av Skjærholmen

Biografi

nn er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1643 til 1643.

Se også Skjærholmen.

Referanser

Hendelser

6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammid 2 ½ dr aff Encken paa Schierholmen i Bottne Sogenn i Holding aff 3 ½ tønne Bygh. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.

ß ½ ¼ ¾