Rundreise i Costa Rica

Fra 20. januar til 1. februar 2018

På tur i tåkeheimen ved vulkanen Irazú (Photo: Terje Pettersen-Dahl, 21/1 2018).