Rundreise i Costa Rica

Fra 20. januar til 1. februar 2018

En hegre ved bredden av Arenal innsjøen (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 28/1 2018).