Rundreise i Costa Rica

Fra 20. januar til 1. februar 2018

En ara i et tre i Mi Finca (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 29/1 2018).