Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Treplanker på stien for å komme over myrområder (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 3/7 2020).