Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Gangveien i tunnel under jernbanen ved Snippen. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 13/8 2020).