Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

I henhold til stolpejakten er dette en kolle?!
Kronglete å komme frem utenfor stien med mye nedskjærte eller nedfalne trær.
(Foto: Terje Pettersen-Dahl, 15/8 2020).