Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Nettverk av stier ned mot Kringlevann. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 18/8 2020).