Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

En mindre sti i marka nord for Alunsjøen. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 23/8 2020).