Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

God bred turvei mellom Linderudkollen og Isdammen med både gående og syklister i dag.
(Foto: Terje Pettersen-Dahl, 29/8 2020).