Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Nord for Isdammen var det satt opp skilt så man ikke beveget seg ned i skytefeltet i Almedalen.
(Foto: Terje Pettersen-Dahl, 29/8 2020).