Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Gode og brede turveier i Nordmarka nedenfor Sporten. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 2/9 2020).