Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

I deler av stien var det mye stein. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 2/9 2020).