Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

En mur etter et gjerde eventuelt en hustuft ved stien. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 2/9 2020).