Østby

Navnet

Østby. Udt. ø`ssby. ― Vßbye 1578. 1593. Usbye 1600. 1/1. 1723.

*Austbýr, Østgaarden.

Brukere

Jon [på] Østby ( - 1606 - 1634 - )

Jon er nevnt som bruker av Østby i Ås fra 1606 til 1634.

Christen Jonsøn (1632 - 1648 - )

Christen er nevnt som bruker av Østby i Ås fra 1632 til 1648.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Østby Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 87
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Østby Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 64
1/5 1610 Lensregnskap 1609-10 Annammid 1 dr i Hollinng aff 1 pund Kornn Cronnegotz i Ousbye wdj Aassogenn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1609 - 1/5 1610, udatert.
1/5 1613 Lensregnskap Verne kloster 1612-13 Annammid 1 dr till Hollinng aff 1 punnd Kornn Cronnegotz i Ousbye wdj Aassogen. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, Lensregnskap 1/5 1612 - 1/5 1613, udatert.
20/5 1616 Lensregnskap Verne kloster 1615-16 Annammid 1 ½ dr aff Jonn Oßby i Holdinge aff forne Oßby i Aas Sogenn som schyllder Aarligen 1 schippd Kornn Cronnegodz och følgr Aaß Kircke ½ schipd Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 20. mai 1616.
10/5 1619 Lensregnskap Verne kloster 1618-19 Annammid 1 dr aff Jonn Oßby i Holldinng aff forne Oßby vdi Aas Sogen Som schyllder Aarligen 1 schipp Korn Cronegodz och till Kircken i forne Sogen ½ schipp schylld. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 10. mai 1619.
1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 1 dr aff Joen Vßbye aff 1 schipp Kornn i forne Gaard vdj Aas sognn vdj Holldinng vdj tredie aars tagemaall. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
1/5 1625 Lensregnskap Verne kloster 1624-25 Annammid 1 dr aff Joenn Aaßby vdj Aaß sougin aff 1 pund Korinn till holding. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 1. mai 1625.
29/6 1624 Landskatt 1623 Joen Vßsbye i Aaess prestegield er 1623 oppført med 18 Lispd meell i They, 10 ½ lispd meell i Wang og 1 fring sallt i Gieckstad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Joenn Wßbye i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 18 lispd i They, 10 ½ lispd i Wenng, 1 fering sallt i Giechstad og 1 fering i Kienndslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Joenn Wßbye i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 18 lißpd meell i Tey, 10 ½ lißpund meell i Wennger, 1 fng Sallt i Gieckstad og 1 fng Sallt i Kinndtzlij. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Joenn Vßbye i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 18 lißpd meell i Thej, 10 ½ lißpd Meell i Wang, 1 fng sallt i Giechstad og 1 fng Sallt i Kinndslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Joenn Wßbye i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 18 lißpund Meell i Tey, 10 ½ lißpund Meell i Wenger, 3 lißpund salltt i Brechenn, 1 fng salltt i Giekstad og 14 lißpund salltt i Kinndtzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Joen Wßßbye i Aaßß Prestegielld er 1627 oppført med 18 Lißpd Mell i Thei, 11 ½ Lißpd Mell i Wenger, 1 feringh Saltt i Gieckestad og 14 lißpd Saltt i Kindzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Joenn Wußßbye i Aaßß Prestegielld er 1628 oppført med 18 Lispd tunge i Theigh, 11 ½ Lispd tunge i Weger, 1 fering Salt i Gieckestad og 14 Lispd Salt i Kiendtzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Jonn Wßbye i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 18 Lispd miell i Thei, 11 ½ Lispd miell i Wanngre, 1 fx Salt i Gieckstad og 14 lispd Salltt i Kindtzlidt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Jonn Wsbye i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 18 lißpd miell i Thie, 11 ½ lißpd miell i Wannger, 1 fxr Salt i Gickestad og 14 lispd Salt i Kinndzlie. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Joenn Ousbye i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med 1 Pund 3 Lispd Meel i Theigh, 10 ½ Lispd Meel i Wånng, 1 fiering Salt i Giegstad og 14 Lispd Salt i Kienndslid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Joenn Wßbye i Aas Prestegield er 1629 oppført med 18 Lißpund miell i Thej, 10 ½ Lißpund miell i Wennger, 1 fxr salt i Gieckstad og 14 Lißpund salt i Kinndislj. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Joenn Wsbye i Aaßs Prestegielld er 1630 oppført med 1 pd 3 lispd mel i Thej, 10 ½ lispd mel i Wennger, 1 fxr salt i Gieckstad og 14 lispund saldt i Kindtzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
1/5 1631 Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 Annammid 1 dr aff Joen Oußby i Aaß sogenn i Holding aff 1 schippd Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Jonn Wsbye i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 1 Pund 3 Lispd mel i Theigh, 1 fx Salt i Giegstad og 16 ½ Lispund salt i Kindslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Joenn Oußby i Aaßs Prestegielldtt er 1632 oppført med 1 Pund 3 Lispund meell i Theig, 1 fx Salt i Gichstad og 16 ½ Lispund Salt i Kindzslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Joenn Oußbye i Aaßs Preste Gieldtt er 1633 oppført med 18 Lispd Meell i Theig, 1 fx Salt i Giechstad og 16 ½ Lispd Salt i Kindzslid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
1/5 1633 Fogderegnskap Verne kloster 1632-1633 Annammet 30 dr aff Christenn Joenßßen aff Øßbye i Aaß Sogenn aff 1 ½ schipund Kornn i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1632 - 1/5 1633, datert 1. mai 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Joen Oußbye i Aaßs Preste Gieldtt er 1634 oppført med 18 Lißpd mell i Theig, 1 fx Saltt i Giechstad og 16 ½ Lißpd Salt i Kindsliid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Chrestenn Wßbye i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 18 Linsp Miell i Tieg, 16 ½ linsp Saltt i Kindslie og 1 fxr Saltt i Giegstad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Chrestenn Oußbye i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 18 Linsp Mell i Thieg, 16 ½ Linsp Saltt i Kindslig og 1 fxr Saltt i Giegstaed. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/5 1636 Fogderegnskap Verne kloster 1635-1636 Annammid 1 dr aff Christen Oußbye i Aaßogen i Holding aff 1 schipund Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 2. mai 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Chrestenn Wßbye i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 18 lispd miel i Tieg, 16 ½ lispd Salt i Kindslj og 1 fx Salt i Giechstaed. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Chrestenn Wsbye i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 ½ Schpd 9 ½ lispd i miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Chrestenn Wßbye i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 18 lispd miel og 1 pd 1 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Båtsmannsskatt 1638 Chrestenn Wßbye i Aaeß Prestegield er 1638 oppført med 1 pd 1 fxr 4 ½ lispd i miel, og Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1637-1638, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Chrestenn Wßbye i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 18 lispd miel og 1 pd 1 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
25/6 1638 Unionsskatt jonsok 1638 Chrestenn Wßbye i Aaeß Prestegield er 1638 oppført med 18 lispd miel og 1 phd 1 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jonsok 1638, datert 25. juni 1638.
12/10 1638 Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Chrestenn Vßbye i Aaeß Prestegield er 1638 oppført med 18 lispd Miel och 1 phd 1 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1638, datert 12. oktober 1638.
12/10 1638 Båtsmannsskatt 1638-1639 Chrestenn Wßbye i Aaeß Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ phd 9 ½ lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1638-1639, datert 12. oktober 1638.
13/4 1639 Unionsskatt påske 1639 Christen Vßbye i Aaeß Prestegield er 1639 oppført med 18 lispd miell och 1 pd 1 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Påske 1639, datert 13. april 1639.
4/5 1639 Fogderegnskap Verne kloster 1638-1639 Annammid 1 dr aff Christen Oußbye i Aaß Sogenn i Holding aff 1 schipund Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1638 - 1/5 1639, datert 4. mai 1639.
29/10 1639 Unionsskatt mikkelsmesse 1639 Chresten Wsbye i Aaeß Prestegield er 1639 oppført med 18 lispd Miell och 1 phd 1 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1639, datert 29. oktober 1639.
22/12 1639 Unionsskatt jul 1639 Chrestenn Wßbye i Aaeß Prestegield er 1639 oppført med 18 lispd miel och 1 pd 1 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1639, datert 22. desember 1639.
1/4 1640 Båtsmannsskatt 1640 Christenn Wßbye i Aaeß Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd 9 ½ lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1639-1640, datert 1. april 1640.