Ullerud

Navnet

Ullerud. Udt. u`llerú. ― Vglorudh DN. III 415, 1403 Vglarud Reg. 139, c. 1381. Vghlæruth DN. X 186 c. 1470. Wllerudt 1578. 1593. 1600.1/1. Wllirud 1616. Ullerøe 1723.

Ugluruð, af Elvenavnet Ugla, ligesom flere andre gamle Elvenavne opr. Fuglenavn. Det Vandløb, det her maa have tilhørt, er en Bæk, som har sit Udløb sydligst i Drøbak By.

Brukere

Lars [på] Ullerud ( - 1608 - 1629 - )

Lars er nevnt som bruker av Ullerud i Frogn fra 1608 til 1629.

Ellen [på] Ullerud ( - 1635 - 1637 - )

Ellen er nevnt som bruker av Ullerud i Frogn fra 1635 til 1637.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Ullerud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 644
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Ullerud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 83
1611 Landskatt 1611 Lauridz Wllirud i Aas sogen er 1611 oppført med 11 lispd Saltt i Wllirud og 1 pd Miell i Sollberg i Nordbye sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Lauritz Wllirudt i Aas sogen er 1612 oppført med 11 Lispund Saltt i Wllirudt og 1 pund Miell i Solberig i Nordb: S:. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Ellenn Wllerued i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 phd Salt i Wllerued. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Ellenn Wlleruud i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 phd Saltt i Wlleruud. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Ellenn Wllerud i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 1 pd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Halfuord Wllerud i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 Schpd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.