Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

En litt bredere sti - merket sådan - på andre siden av Bispedalskollen. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 18/10 2020).