Moer

Navnet

Moer. Udt. mó`ær. ― Moger DN. XIII 674 676. 677, 1534. 1535. Moffuer 1578. 1593. 1600.1/1. Mouger 1723.

*Móar, Flt. af mór m., samme Navn som GN. 54.

Brukere

Jon [på] Moer ( - 1601 - 1628 - )

Jon er nevnt som bruker av Moer i Kroer fra 1601 til 1628.

Ole Gullesøn ( - 1635 - 1660 - )

Ole er nevnt som bruker av Moer i Kroer fra 1635 til 1660.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Moer Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 605
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Moer Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 64
1611 Landskatt 1611 Joen Moffuir i Aas sogen er 1611 oppført med 1 ½ pd 5 ½ lispd Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Joen Moffuir i Aas sogen er 1612 oppført med 1 ½ pdt 5 ½ lispdt Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Joen Moffuir i Aas sogen er 1613 oppført med 1 ½ pdt 5 ½ lispund Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Joen Moffuir i Aas sogen er 1614 oppført med 1 ½ pund 5 ½ lispd Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Oluff Mouger i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 6 ½ linsp Miell i Mouger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Olluff Mougger i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 6 ½ Linsp Mell i Mougger. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Olle Mougger i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 6 ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Olle Mouger i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 6 ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.