Gårdshistorie for Varteig kommune

Herunder følger gårdene som er i Varteig. Vær oppmerksom på at det bare er et lite utvalg av gårder som er med.