Gårdshistorie for Viken

Herunder følger gårdene som er i Viken, dvs Bohuslen. Vær oppmerksom på at det bare er et lite utvalg av gårder som er med. Vær også oppmerksom på at angivelse av sogn ikke nødvendigvis er korrekt, da samme gård kan være anført under forskjellige sogn avhengig av kilde. Det er ikke gjort noen undersøkelser på om oppførte sogn er de korrekte.