Gårdshistorie for Moss Kommune

Herunder følger gårdene som er i Moss. Vær oppmerksom på at ikke nødvendigvis alle dagens gårder er med, siden noen av de er opprettet/skilt ut i nyere tid - dvs etter 1801. Ved angivelsene er det skilt mellom landdelen som er angitt som Moss og Jeløy.

Gårder og sager

Jeløy

Sør for elven

Nord for elven

I Vansjø

Sager i Fossen og gårdssager

Alby Herredstvet Enderød Dillingøya Alby sag
Bergersborg Høyda Gashus Nesengen Anders Ambjørnsens sag
Bevøya Klommesten Gjerrebogen Anders Blommes 1. sag
Bile Krogsvold Grindvold Anders Blommes 2. sag
Bråten Krossern Kambo Auche Fichesens sag
Fuglevik Melløs Kile Nedre Berg sag
Grimsrød Neset Kolsrød Øvre Berg sag
Grønli Øre Mosseskogen Bodil Galles sag
Helgerød Nore 1. Brevik sag
Kase Nøkkeland 2. Brevik sag
Kippenes Patterød 3. Brevik sag
Kjellandsvik Rød Bro sag
Kjellingsvik Rød ødegård Christoffer Dinesens sag
Kolsrød Seter Christoffer Galles 1. sag
Kubberød Torbjørnsrød Christoffer Galles 2. sag
Nes Vanem Dyre sag
Odderød Vanemsundet Else Galles sag
Orkerød Vittingsrød Ener Rolfsens sag
Ramberg Åvangen Eskild Gjøes sag
Refsnes Gjerløff Nettelhorstes 1. sag
Reier Gjerløff Nettelhorstes 2. sag
Renneflot Hans Hellers sag
Rosnes Huseby sag
Rød (Øvre) Hytte sag
Røre Nedre Hytte sag
Skallerød Jens Bjelkes 1. sag
Skipping Jens Bjelkes 2. sag
Torbjørnsrød Jens Bjelkes 3. sag
Torderød Jens Bjelkes 4. sag
Tronvik Jens Bjelkes 5. sag
Ås Jon Kompanis sag
Jon Torstensens sag
Jørgen Friises 1. sag
Jørgen Friises 2. sag
Jørgen Strømmesens sag
Karen Hansens sag
1. Kloster sag
2. Kloster sag
3. Kloster sag
Kloster Kammer
Knut Nilsens sag
Kongens 2. sag
Kongens 3. sag
Krukow sag
Maren Dinesens sag
Margrethe Brockenhuses sag
Morten Fransens sag
Munke sag
Mære sag
Nils Eriksøns sag
Nygaards sag
Ole Galles 1. sag
Ole Galles 2. sag
Ole Galles 3. sag
Ole Henriksøns sag
Ole Haagensøns sag
Ole Haagensøn med fler sin sag
Orkerød sag
Paul Larssøns sag
Paulsen og Kock sag
Peder Pryds sag
Påske sag
Ralde sag
Ramberg sag
Riber sag
Slumpen
Sivert Jørgensens sag
St. Hans sag
St. Jørgens sag
Ståfast
Nederste svenske sag
Mellomste svenske sag
Øverste svenske sag
Truid Pedersøns sag
Gashus sag