Gårdshistorie for Moss Kommune

Herunder følger gårdene som er i Moss. Vær oppmerksom på at ikke nødvendigvis alle dagens gårder er med, siden noen av de er opprettet/skilt ut i nyere tid - dvs etter 1801. Ved angivelsene er det skilt mellom landdelen som er angitt som Moss og Jeløy.

Gårder og sager

Jeløy

Sør for elven

Nord for elven

I Vansjø

Sager i Fossen og gårdssager

Alby Herredstvet Enderød Dillingøya Alby sag
Bergersborg Høyda Gashus Nesengen Anders Ambjørnsens sag
Bevøya Klommesten Gjerrebogen Anders Blommes 1. sag
Bile Krogsvold Grindvold Anders Blommes 2. sag
Bråten Krossern Kambo Auche Fichesens sag
Fuglevik Melløs Kile Berg sag
Grimsrød Neset Kolsrød 1. Brevik sag
Grønli Øre Mosseskogen 2. Brevik sag
Helgerød Nore 3. Brevik sag
Kase Nøkkeland Bro sag
Kippenes Patterød Christoffer Galles 1. sag
Kjellandsvik Rød Christoffer Galles 2. sag
Kjellingsvik Rød ødegård Dyre sag
Kolsrød Seter Else Galles sag
Kubberød Torbjørnsrød Ener Rolfsens sag
Nes Vanem Eskild Gjøes sag
Odderød Vittingsrød Gjerløff Nettelhorstes 1. sag
Orkerød Åvangen Gjerløff Nettelhorstes 2. sag
Ramberg Hans Hellers sag
Refsnes Huseby sag
Reier (Øvre) Hytte sag
Renneflot Nedre Hytte sag
Rosnes Jens Bjelkes 1. sag
Rød Jens Bjelkes 2. sag
Røre Jens Bjelkes 3. sag
Skallerød Jens Bjelkes 4. sag
Skipping Jens Bjelkes 5. sag
Torbjørnsrød Jon Kompanis sag
Torderød Jon Torstensens sag
Tronvik Jørgen Friises 1. sag
Ås Jørgen Friises 2. sag
Karen Hansens sag
1. Kloster sag
2. Kloster sag
3. Kloster sag
Kloster Kammer
Knut Nilsens sag
Kongens 1. sag
Kongens 2. sag
Kongens 3. sag
Krukow sag
Maren Dinesens sag
Margrethe Brockenhuses sag
Munke sag
Mære sag
Nils Eriksøns sag
Ole Galles 1. sag
Ole Galles 2. sag
Ole Galles 3. sag
Ole Henriksøns sag
Ole Haagensøns sag
Ole Haagensøn med fler sin sag
Orkerød sag
Paul Larssøns sag
Paulsen og Kock sag
Påske sag
Ralde sag
Ramberg sag
Riber sag
Slumpen
Sivert Jørgensens sag
Ståfast
Nederste svenske sag
Mellomste svenske sag
Øverste svenske sag
Truid Pedersøns sag
Gashus sag