Gårdshistorie for Moss Kommune

Herunder følger gårdene som er i Moss. Vær oppmerksom på at ikke nødvendigvis alle dagens gårder er med, siden noen av de er opprettet/skilt ut i nyere tid - dvs etter 1801. Ved angivelsene er det skilt mellom landdelen som er angitt som Moss og Jeløy.

Gårder og sager

Jeløy

Sør for elven

Nord for elven

I Vansjø

Sager i Fossen og gårdssager

Alby Herredstvet Enderød Dillingøya Alby sag
Bergersborg Høyda Gashus Nesengen Anders Blommes 1. sag
Bevøya Klommesten Gjerrebogen Anders Blommes 2. sag
Bile Krogsvold Grindvold Auche Fichesens sag
Bråten Krossern Kambo Berg sag
Fuglevik Melløs Kile 1. Brevik sag
Grimsrød Neset Kolsrød 2. Brevik sag
Grønli Øre Mosseskogen 3. Brevik sag
Helgerød Nore Bro sag
Kase Nøkkeland Christoffer Galles 1. sag
Kippenes Patterød Christoffer Galles 2. sag
Kjellandsvik Rød Dyre sag
Kjellingsvik Rød ødegård Else Galles sag
Kolsrød Seter Eskild Gjøes sag
Kubberød Torbjørnsrød Gjerløff Nettelhorstes 1. sag
Nes Vanem Gjerløff Nettelhorstes 2. sag
Odderød Vittingsrød Hans Hellers sag
Orkerød Åvangen Huseby sag
Ramberg Hytte sag
Refsnes Hytte 2. sag
Reier Jens Bjelkes 1. sag
Renneflot Jens Bjelkes 2. sag
Rosnes Jens Bjelkes 3. sag
Rød Jens Bjelkes 4. sag
Røre Jens Bjelkes 5. sag
Skallerød Jørgen Friises 1. sag
Skipping Jørgen Friises 2. sag
Torbjørnsrød Karen Hansens sag
Torderød 1. Kloster sag
Tronvik 2. Kloster sag
Ås 3. Kloster sag
Kongens 1. sag
Kongens 2. sag
Kongens 3. sag
Maren Dinesens sag
Margrethe Brockenhuses sag
Munke sag
Mære sag
Nils Eriksøns sag
Ole Galles 1. sag
Ole Galles 2. sag
Ole Galles 3. sag
Ole Henriksøns sag
Ole Haagensøns sag
Ole Haagensøn med fler sin sag
Orkerød sag
Paul Larssøns sag
Paulsen og Kock sag
Påske sag
Ralde sag
Ramberg sag
Slumpen
Ståfast
Nederste svenske sag
Mellomste svenske sag
Øverste svenske sag
Truid Pedersøns sag
Gashus sag