Terje Pettersen-Dahl

På disse sidene vil jeg legge ut en god del genealogisk materiale. Materialet vil i første omgang være konsentrert om 1600-talls materialet fra det tidligere Verne kloster len som omfattet Rygge med Moss og Våler, Moss fogderi som omfattet Råde og Svinndal, Mossedal som omfattet Hobøl med Tomter, Rakkestad, Vestre Bærum og Helgøya, og Follo fogderi som omfattet Vestby med Garder og Såner, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Dog vil jeg altså konsentrere meg om kommunene rundt Moss, heretter kalt Mosse-området, dvs Moss med Jeløy, Rygge, Råde, Våler og Svinndal, Hobøl og Tomter, samt Vestby og Garder og Såner. Fra de andre områdene i kildene vil jeg i tillegg ta med personer som har eierparter i Mosse-området. Fra de to hovedområdene Verne kloster len og Moss fogderi vil jeg ta med alle norske personer, selv om de ikke skulle ha noe direkte med Mosse-området å gjøre. Et eksempel på dette kan være at fogden på Moss hadde inntektene fra gårder til dels langt utenfor området.

Materialet er fra min side delt opp på det som er geografisk relatert, altså ren gårdshistorie, og det som er personrelatert, altså personbiografier. Det geografiske går på gårdshistorie i Mosse-området. Gårder andre steder er ikke fulgt opp under denne delen.
Personhistorien er altså biografier om alle personer som favnes om av ovennevnte. Selv om det på personene også vil være oppgitt slektskap mellom personer, er ikke dette noe mål for meg å få komplett. Jeg vil for dette bare bruke opplysninger oppgitt av benyttede kilder.
For personer vil dermed samme person kunne finnes som flere innføringer. Dessuten kan det også være vanskelig i enkelte tilfeller å skille mellom noen personer slik at en innføring kan være mer enn en person. Et typisk eksempel på dette er Anders skredder, en betegnelse som gjør det umulig å skille mellom de da Anders er et av de aller vanligste navnene som forekommer og det finnes diverse skreddere i Moss hele tiden slik at det i 1645 er oppgitt hele fire Anders skredder i samme liste.

Tanken er å komplettere informasjonen videre slik at alt materiale om Mosse-området er gjennomgått for perioden fra 1600 til 1801. Jeg har begynt med materialet fra lensregnskapene fra ca 1600 og jobber meg oppover mot 1661 hvor stiftsamtstueregnskaper overtar. For Moss og Rygge har jeg fra tidligere gått igjennom en god del manntall i perioden samt noen i Stiftsamtstueregnskapene. For Moss er det fulgt videre en del materiale opp til begynnelsen av 1700-tallet.

Når jeg nå legger ut dette materialet er det viktig å være klar over at det fortsatt er lenge til dette er komplett. Foreløpig har jeg konsentrert meg om å få lagt ut kildereferansene og en regress av disse knyttet til gårdene og personene. Teksten om gårdene og personene vil på langtnær være ferdig. For en full oversikt over kildene som er gjennomgått henvises til kildeoversikten under Kilder.

Endringer til 28. juni 2024:
Fullført kirkebøker for Moss fra 1725 til 1801 for offentlig skrifte og konfirmasjon. (Dermed skulle kirkebøkene være fullført med unntak av faddere til dåp og kausjonister til trolovelser.) Dessuten er beboer i Moss for folketellingen 1801 også knyttet til eiendommer/gårder/hus.